Print

Словосполучення як одиниця синтаксису

Written by Спица В.В.. Posted in Баденко В.Н.

 Badenko

Тема: Словосполучення як одиниця синтаксису. Типи словосполучень за морфологічним вираженням головного слова. Типи підрядного зв’язку.

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про словосполучення з метою вироблення практичних умінь і навичок, його доцільного використання у власному мовленні; розвивати комунікативні мовленнєві вміння, мислення, творчі здібності; виховувати прагнення до активності, творчості в житті.

Автор: Баденко В. М.